Обръщение на Президента на Конгреса

Уважаеми колеги
Скъпи приятели и съмишленици,

С вълнение, обяснимо породено от честта да председателствам такъв висок форум, Ви каня – официално и най-любезно – да участвате в XVII конгрес на Българската асоциация по радиология, от 28 до 30 септември 2017 година, отново в Пловдив. Свидетели сме, че в нашите медицински специалности днес навлизат много млади хора, привлечени от неимоверното развитие на сплавта  – клинична медицина и технология . Това радва нас,  поколението на техните на настоятели и ни задължава активно да сме съпричастни към тяхното израстване. Сърцевината на XVII конгрес, неговата образователна програма е ориентирана именно към това взаимодействие на опит и дръзновение. Затова за надслов на конгреса избрахме „Традиция и иновации“ – съхранявайки най-доброто от миналите години и отваряйки се за новостите. Българският национален конгрес в нашите специалности има изграден облик и авторитет и това осигурява отново голям, реномиран международен лекторски състав .

Уважаеми колеги
Скъпи приятели и съмишленици,

Конгресът е и повод отново да прекараме в приятни моменти в плодотворни разговори и срещи в неповторимата атмосфера на  топлата ранна есен на красивия Пловдив, очароващ с история, паметници и културни събития.

Очакваме ви на XVII конгрес на Българската асоциация по радиология!

Искрено  Ваша

Доц. Д-р Мария Недевска
Председател