Контакти

Място на провеждане Гранд Хотел Пловдив

Председател на Конгреса: Доц. Д-р Мария Недевска

 гр. София
barcongress2017@gmail.com
www.bulrad.bg
www.congress2017.bulrad.bg

Гранд Хотел Пловдив

 гр. Пловдив, ул. “Златю Бояджиев” 2
Тел: +359-32-934163
Тел: +359-32-934136
reservation1@synergonhotels.bg
www.grandhotelplovdiv.bg